Bojan.seminarski

Solitoni — osnovni pojmovi

Uvodni članak o solitonima. Definicija solitona i kratak pregled istorije. Ukazano je i na neka svojstva nelinearnih sistema u fizici općenito. Izvedeno je solitonsko rješenje Korteweg-de Vriesove jednadžbe i analizirana su njegova svojstva. Bez izvoda su grafički i animacijama prikazani i: dubletsko i tripletsko rješenje KdV jednadžbe, te dubletska rješenja sinus-Gordonove i Boussinesqove jednadžbe.

Članak objavljen u Zborniku predavanja seminara za nastavnike i profesore fizike, održanog u Fojnici, 22.-24. januara 2004. godine, u izdanju Društva fizičara u Bosni i Hercegovini.


© 2003-2004 Bojan Đuričković | Pretraga | Kontakt